Cursus financiën voor ERVAREN vrijwilligers

Doel van de cursus 

De doelstelling van Budgetvaardig is dat vrijwilligers en professionals worden toegerust met de benodigde kennis en een stress sensitieve houding, zodat zij bewoners optimaal kunnen ondersteunen met de financiële administratie. Door deze financiële training stedelijk te organiseren verwachten we dat alle Utrechtse vrijwilligers dezelfde financiële kennis, hetzelfde begrippenkader en dezelfde aanpak toepassen. Dit komt de onderlinge samenwerking tussen de organisaties en daarmee de financiële hulp aan bewoners ten goede. Daarnaast wordt je d.m.v. deze cursus op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied.  

Voor wie? 

  • Alle financieel vrijwilligers 
  • Werkzaam in Utrecht
  • Met kennis van financiën en schulden en ervaring in het werkveld 

De training bestaat uit: 

  • Het zelfstandig maken van de e-learning (ongeveer 3 uur) 
  • Een (online) vragenuurtje in een groep met andere financieel vrijwilligers (1 uur)  

De onderwerpen die aan bod komen in de cursus financiën voor ervaren vrijwilligers: 

Stress sensitief werken: wat doen schaarste en geldstress met je, wat voor een impact heeft het op het dagelijks leven en wat is het belang van stress sensitief communiceren? 

Jouw rol als vrijwilliger: wat zijn je grenzen binnen het vrijwilligerswerk? Hoe zorg je voor een positieve interactie? Hoe ondersteun je hulpvragers die anderstalig zijn? 

Inkomsten & uitgaven: je krijgt een update over de verschillende inkomsten, voorzieningen en regelingen.  

Schuldentrajecten en samenwerking: hoe ziet een incassoproces eruit, hoe werkt beslag, welke type schulden zijn er, hoe werkt de schuldhulpverlening in Utrecht, wat is mijn rol als vrijwilliger in het schuldenproces, wie schakel ik wanneer in en hoe werken we samen? 

Na het volgen van de training ontvang je van ons een certificaat en ben je Budgetvaardig. 

 

Let op: Als je, je inschrijft voor een vragenuurtje betekent dit dat je de e-learning vóór deze datum moet hebben afgerond om deel te kunnen nemen aan het vragenuurtje.